Informatie voor ouderen

Werkgroep Informatie voor Senioren presenteert het programma 2018/2019

Alzheimer op 15 november 2018, 14:00 tot 16:00
Een gastspreker van Alzheimer stichting Midden-Kennemerland zal een presentatie geven over de ziekte van Alzheimer.
• Waaraan merk je dat iemand dementie krijgt?
• Hoe ontstaat dementie en kan er wat aan gedaan worden?
• Wat betekent dementie voor betrokkene en familie?
Daarnaast zullen nog andere soorten dementie besproken worden en natuurlijk is er ook alle gelegenheid voor het stellen van vragen.

Veiligheid met gastsprekers wijkagent & brandweerfunctionaris op 17 januari 2019, 14:00 tot 16:00
Ouderen zijn vaak deels of volledig afhankelijk van anderen en daardoor kwetsbaar voor allerlei vormen van misbruik. De wijkagent is uitgenodigd om u informatie te geven over de vormen van misbruik van ouderen en om u tips en adviezen te geven over veiligheid.
Een Brandweerfunctionaris verteld over brandveiligheid in huis.

Belasting en pensioen op 14 februari 2019, 14:00 tot 16:00
Tijdens deze middag krijgt u informatie over de belastingen en het pensioen. Het onderwerp belasting wordt behandeld door Jan Zonneveld, hij geeft u tips en adviezen en beantwoordt uw vragen.
Ook is er een gastspreker uitgenodigd om u informatie te geven over het pensioen en ook uiteraard om uw vragen hierover te beantwoorden.

Ouderenadviseur & de Compaan 14 maart 2019: 14:00 tot 16:00
De ouderenadviseur is er voor ouderen die zelfstandig wonen en voor hun naaste omgeving. De ouderenadviseur komt u vertellen over wat zij voor u kan betekenen en om uw vragen te beantwoorden.
De Compaan is er voor ouderen die niet met de computer overweg kunnen, maar nog wel deel willen uitmaken van onze digitale wereld. Er is een gastspreker uitgenodigd om u hierover te informeren en uw vragen te beantwoorden.

Voor meer informatie kunt u op maandag- of donderdagochtend tussen 10:00-11:00 uur u contact opnemen met Henk Huisman, tel. 06 43 59 43 73
De bijeenkomsten vinden plaats in De Jansheeren, Maltezerplein 1, 1961 JC Heemskerk


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.