Vervolgcursus

Voor wie
Deelnemers die een cursus Assertiviteit of een vergelijkbare cursus hebben gevolgd, kunnen aan deze Vervolgcursus deelnemen.

Doel
In de Assertiviteitscursus heeft u handvatten gekregen om met situaties om te gaan. Het doel van de Vervolgcursus is om vragen, waar u na de cursus nog tegenaan loopt, nader uit te werken. De eerste bijeenkomst zal ten dele ook gaan over welke vragen dat zijn. Deze vragen bepalen de inhoud van de rest van de cursus. De begeleiding probeert daarmee zoveel mogelijk vraaggericht te zijn en maatwerk te bieden. Aan de Vervolgcursus zullen deelnemers uit diverse Assertiviteitscursussen meedoen.

Praktische informatie
De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten en wordt 2-3 keer per jaar gegeven.

Deelnemers van de Assertiviteitscursus worden automatisch hiervoor uitgenodigd.