Beter leren omgaan met geld

Steeds meer mensen komen tegenwoordig in financiële problemen. Niet alleen mensen met een minimum inkomen, maar ook mensen met een modaal inkomen. Oorzaken kunnen verlies van een baan, een echtscheiding, een te hoge hypotheek of het ontbreken van zicht op de financiën zijn. Een cursus kan u helpen grip te krijgen op uw financiën en op een andere manier met geld om te gaan.

Inhoud cursus
Aan de orde komen thema’s als inzicht in inkomsten en uitgaven en meer grip krijgen op uw bestedingspatroon. Verder leert u de voordelen van het bijhouden van een kasboek en het opstellen van een begroting. Ook komt wet- en regelgeving aan de orde die voor u van belang kan zijn, zoals huur- en zorgtoeslag.

Voor wie?
De cursus is bestemd voor iedereen die wil leren om beter om te gaan met zijn geld.

Programma
De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten. Er wordt gewerkt aan de hand van thema’s en gebruik gemaakt van oefeningen. Ook krijgt u opdrachten om thuis mee aan het werk te gaan.

Thema’s zijn:
• Hoe kan ik beter met mijn geld omgaan?
• Inzicht in inkomsten en uitgaven.
• Wat moet ik doen als er schulden ontstaan?
• Hoe krijg ik meer grip op mijn geld en op mijn bestedingspatroon?
• Hoe maak ik een begroting en houd ik een kasboek bij?
• Informatie over wet- en regelgeving van diverse instanties.

Begeleiding
De cursus wordt begeleid door een maatschappelijk werker en een sociaal raadsvrouw.

Praktische informatie over de tijden, locatie en groepsleiding vindt u hier:
Door wie en wanneer?