Info SoVa-training

Praktische informatie

De training wordt gefinancierd door de gemeente Heemskerk dit houdt in dat er voor u geen kosten aan verbonden zijn.

De training vindt plaats op een van de basisscholen en de ouderavond wordt gehoudenop het kantoor van Socius maatschappelijk dienstverleners in Heemskerk, aan het Burgemeester Nielenplein 6. Er nemen maximaal acht kinderen deel aan een training. Bij de groepssamenstelling streven wij naar een evenwichtige samenstelling in leeftijd, geslacht en gedrag. De cursus is niet bedoeld voor kinderen met gedragsproblemen of stoornissen, zoals ASS of ODD. ADHD met medicatie wordt per situatie bekeken.

SoVa - 't TweespanSoVa - De ZilvermeeuwSoVa - Leonardus

 

Aanmelden

Aanmelding kan bij Socius of via de leerkracht en/of intern begeleider van de basisschool. Voorafgaand aan de training vindt een gesprek met de ouder(s) en het kind plaats om informatie uit te wisselen en persoonlijke leerdoelen te stellen.

De cursus wordt gegeven door vier trainers van Socius Maatschappelijk Dienstverleners.

Voor informatie en aanmelding kunt u bellen of mailen naar Robert Zwolle, telefoon: 088 88 76 900, rzwolle@socius-md.nl