Grip op je knip

Voor iedereen die wil leren om beter om te gaan met geld.

 • Ik wil overzicht in mijn financiën.
 • Ik heb leefgeld, hoe kom ik daarmee uit?
 • Ik ben telkens bang weer een rekening te krijgen en die niet te kunnen betalen.
 • Ik wil nooit meer in de schulden zitten, hoe voorkom ik dat?
 • Ik heb een minimum aan inkomen, hoe kom ik daarmee rond?
 • Kan ik ook ontheffing of subsidie krijgen met mijn inkomen?

Steeds meer mensen komen tegenwoordig in financiële problemen. Niet alleen mensen met een minimum inkomen, maar ook mensen met een modaal inkomen. Oorzaken kunnen zijn het verlies van een baan, echtscheiding, te hoge hypotheek of het ontbreken van inzicht in de financiën. Een cursus kan u helpen grip te krijgen op uw financiën en om op een andere manier met geld om te gaan.

Opbouw cursus

De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten. In de eerste bijeenkomst zullen we kennismaken en van elkaar horen wat de vragen zijn en vooral wat we willen bereiken. Wat zou u willen dat er na deze cursus veranderd is? Hoe zou u anders met de dingen om willen gaan? Op basis van deze inventarisatie en wat er op dat moment speelt, maakt de begeleiding een invulling voor de cursus. Daarna gaan we aan de slag.

Werkwijze

Hoe gaan wij aan de slag? Dat doen wij door:

  • Met elkaar zaken te bespreken, hoe dingen gegaan zijn en wat er nu speelt. Dat kan over van alles gaan, welke uitgaven zijn echt noodzakelijk, welke supermarkt is het goedkoopst, wat helpt je meer overzicht in jouw financiën te krijgen, hoe kun je eens op een goedkope manier uitgaan
  • Theorie en informatie: hoe krijg ik inzicht in inkomsten en uitgaven, wat moet ik doen als er schulden ontstaan, hoe krijg ik meer grip op mijn geld en op mijn bestedingspatroon en welke informatie is er over wet- en regelgeving van diverse instanties;
  • Oefenen: je kunt veel over problemen praten. Wanneer we oefenen en de veranderingen in de praktijk brengen, levert het vaak echt wat op. Tijdens de cursus krijg je daarom ook opdrachten mee om het geleerde te oefenen en toe te passen.

 

 

Aanmelden en verdere informatie

Kosten
Aan deze cursus zijn geen kosten verbonden.
Grip op je knip in HeemskerkGrip op je knip in Beverwijk