Grip op je knip

Voor wie
Deze cursus is voor iedereen die wil leren om beter om te gaan met geld.

Steeds meer mensen komen tegenwoordig in financiële problemen. Niet alleen mensen met een minimum inkomen, maar ook mensen met een modaal inkomen. Oorzaken kunnen zijn het verlies van een baan, echtscheiding, te hoge hypotheek of het ontbreken van inzicht in de financiën. Deze cursus kan u helpen grip te krijgen op uw financiën en om op een andere manier met geld om te gaan.

  • Ik wil overzicht in mijn financiën.
  • Ik heb leefgeld, hoe kom ik daarmee uit?
  • Ik ben telkens bang weer een rekening te krijgen en die niet te kunnen betalen.
  • Ik wil nooit meer schulden hebben, hoe voorkom ik dat?
  • Ik heb een minimum aan inkomen, hoe kom ik daarmee rond?
  • Kan ik ook ontheffing of subsidie krijgen met mijn inkomen?

Opbouw cursus
De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten.

In de eerste bijeenkomst horen we van elkaar wat ieders vraag en doel is. Wat wil je dat er na deze cursus veranderd is? Hoe zou je anders met de dingen om willen gaan? Op basis van deze inventarisatie maakt de begeleiding een invulling voor de rest van cursus. Daarna gaan we aan de slag.

Werkwijze
Hoe gaan wij aan de slag?

Dat doen wij door:

  • Met elkaar zaken te bespreken. Dat kan over van alles gaan: Hoe is het afgelopen week gegaan en wat speelt er nu? Welke supermarkt is het goedkoopst en welke uitgaven zijn echt noodzakelijk? Wat helpt je om meer overzicht in je financiën te krijgen en hoe kan je eens op een goedkope manier uitgaan? Door dit te bespreken leef je met elkaar mee, worden er tips uitgewisseld en kan de cursus een steun in de rug zijn om er echt mee aan de slag te gaan.
  • Het geven van informatie. Zoals hoe je overzicht krijgt in inkomsten en uitgaven, hoe je kan besparen en wat te doen bij het ontstaan van schulden. Ook wet- en regelgeving van diverse instanties komen aan bod.
  • Te oefenen en veranderingen in de praktijk te brengen. Tijdens de cursus krijgt u ook opdrachten mee om het geleerde te oefenen en toe te passen.

Startdatum en tijdstip
Bij voldoende deelnemers start de cursus op 13 mei.

Het is ook mogelijk de cursus online te volgen.

Locatie
Heemskerk, Burgemeester Nielenplein 6.

Kosten
Aan deze cursus zijn geen kosten verbonden.

Aanmelden en verdere informatie
Meer informatie opvragen of vrijblijvend aanmelden voor de cursus kan via de contactpagina.