SoVa-training

Vrienden maken, voor jezelf opkomen…

dat is niet voor ieder kind even gemakkelijk

Waarom een sociale vaardigheidstraining?

De dagelijkse omgang met leeftijdsgenoten is niet voor ieder kind even gemakkelijk. Zeer verlegen kinderen weten vaak niet zo goed raad met zichzelf en zijn onhandig in het contact met anderen. Zeer drukke of luidruchtige kinderen kunnen anderen juist voortdurend hinderen en daardoor telkens in ruzies en vechtpartijen verzeild raken. Om sociale vaardigheden te bevorderen biedt het Jeugdmaatschappelijk werk een training aan.

Inhoud training

Op een speelse manier geven wij kinderen handvatten om vaardigheden aan te leren, zoals luisteren, jezelf presenteren, stem, oogcontact, stevig staan, helpende gedachten om je zekerder te voelen, een vraag stellen, nee zeggen, ergens iets van zeggen, vragen of je mee mag doen, beter omgaan met pesten, omgaan met boosheid en samenwerken. De inhoud passen wij aan de leerdoelen van de deelnemers aan.

Voor wie?

Aan de training kunnen kinderen deelnemen die bijvoorbeeld extra vaardigheden nodig hebben op het gebied van zelfvertrouwen, vrienden maken, omgaan met gevoelens, positief denken en voor jezelf opkomen. De training is bedoeld voor kinderen uit de bovenbouw (vanaf groep 5).

Let op: de training is alleen voor kinderen die woonachtig zijn in de gemeente Heemskerk, en/of op een Heemskerkse basisschool zitten.

Programma

De training bestaat uit acht bijeenkomsten.

Voorafgaand aan de training vindt een gesprek plaats met ouder(s) en kind om informatie uit te wisselen en persoonlijke leerdoelen op te stellen. Gedurende de training werken de kinderen met een eigen werkboek. Aan het eind van de training wordt een eindgesprek met ouder(s) en kind gehouden.

De onderwerpen in de acht trainingen zijn:

  • Kennismaken en stevig staan
  • Lichaamstaal
  • Vragen stellen
  • Gevoelens herkennen
  • GGGGG (gebeurtenis, gedachte, gevoel, gedrag en gevolg)
  • Helpende gedachten
  • Zeggen wat je wilt en negeren
  • Laatste tips en afsluiting

Begeleiding

De training wordt gegeven door een jongerenwerker van Welschap en een jeugdmaatschappelijk werker van Socius Maatschappelijk Dienstverleners.

Motivatie en betrokkenheid

De leerling moet gemotiveerd zijn om aan de sociale vaardigheidstraining mee te doen. Van ouders wordt verwacht dat zij achter de doelstelling van de training staan en erbij betrokken zijn. Wij vinden het belangrijk om ouders en school bij het proces te betrekken.

Immers, wanneer wij op één lijn staan heeft een training meer effect. Wij meten ook het effect van de training. De effectmeting wordt gedaan bij de start en de afsluiting van de training, zowel bij de kinderen als bij de ouders en de leerkrachten.

Praktische informatie over de SoVa-training.