SoVa-training

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.

 

Vrienden maken, voor jezelf opkomen… dat is niet voor ieder kind even gemakkelijk.

Waarom een Sociale Vaardigheidstraining?
De dagelijkse omgang met leeftijdsgenoten is niet voor ieder kind even gemakkelijk. Zeer verlegen kinderen weten vaak niet zo goed raad met zichzelf en zijn onhandig in het contact met anderen. Zeer drukke of luidruchtige kinderen kunnen anderen juist voortdurend hinderen en daardoor telkens in ruzies en vechtpartijen verzeild raken. Het doel is om sociale vaardigheden te bevorderen.

Inhoud training
Op een speelse manier geven wij kinderen handvatten om vaardigheden aan te leren, zoals luisteren, jezelf presenteren, stem, oogcontact, stevig staan, helpende gedachten om je zekerder te voelen, een vraag stellen, nee zeggen, ergens iets van zeggen, vragen of je mee mag doen, beter omgaan met pesten, omgaan met boosheid en samenwerken. De inhoud passen wij aan de leerdoelen van de deelnemers aan.

Voor wie?
De training is voor kinderen die bijvoorbeeld extra vaardigheden nodig hebben op het gebied van zelfvertrouwen, vrienden maken, omgaan met gevoelens, positief denken en voor jezelf opkomen. De training is bedoeld voor kinderen uit de bovenbouw (vanaf groep 5).

Let op: de training is alleen bestemd voor kinderen die woonachtig zijn in gemeente Heemskerk en/of op een basisschool in Heemskerk zitten.

Programma
De training bestaat uit acht bijeenkomsten. Voorafgaand aan de training vindt een gesprek plaats met ouder(s) en kind om informatie uit te wisselen en persoonlijke leerdoelen op te stellen. Gedurende de training werken de kinderen met een eigen werkboek. Aan het eind van de training wordt een eindgesprek met ouder(s) en kind gehouden.

De onderwerpen:

  • Kennismaken en stevig staan
  • Lichaamstaal
  • Vragen stellen
  • Gevoelens herkennen
  • GGGGG (gebeurtenis, gedachte, gevoel, gedrag en gevolg)
  • Helpende gedachten
  • Zeggen wat je wilt en negeren
  • Laatste tips en afsluiting


Begeleiding
De training wordt gegeven door een jongerenwerker van Welschap en een jeugdmaatschappelijk werker van Socius Maatschappelijk Dienstverleners.

Motivatie en betrokkenheid
Het kind moet gemotiveerd zijn om aan de sociale vaardigheidstraining mee te doen. Van ouders wordt verwacht dat zij achter de doelstelling van de training staan en erbij betrokken zijn. Wij vinden het belangrijk om ouders en school bij het proces te betrekken want wanneer wij op één lijn staan, heeft een training meer effect. Wij meten ook het effect van de training. De effectmeting wordt gedaan bij de start en de afsluiting van de training, zowel bij de kinderen als bij de ouders en de leerkrachten.

Praktische informatie over de SoVa-training.