Work it!

Voor wie
Work it! is voor jongeren tussen 16 jaar en 25 jaar die wonen in gemeente Beverwijk, Heemskerk, Velsen en Uitgeest. Het is een interventie om deze jongeren te helpen aan werk, waarbij zij net dat zetje krijgen wat ze nodig hebben. Het is een preventieve aanpak (problemen voorkomen) die leidt tot participatie (bijdragen aan de samenleving).

Jongeren worden in groepsverband geholpen met het opstellen van een CV, oefenen om zichzelf te presenteren en andere persoonlijke vaardigheden. Daarnaast bieden we individuele begeleiding bij het overwinnen van belemmerende factoren. Onze specifieke kwaliteiten en kennis van de doelgroep worden inzet om hen te begeleiden naar werk en dagbesteding. We werken hierbij samenwerken met andere instanties zoals IJmond Werkt! en het RMC.

Doel van de interventie
De interventie richt zich vooral op het bijbrengen van kennis en vaardigheden voor het verkrijgen en behouden van werk en inkomen. Het levert jongeren direct iets op:

  • Inkomsten
  • Dagbesteding, structuur
  • Trots, zelfvertrouwen en zelfrespect
  • Aanzien en waardering
  • Meer betrokkenheid bij de maatschappij

De interventie draagt bij aan maatschappelijk gewenste doelen

  • Toename van participatie
  • Vermindering van vooroordelen en discriminatie
  • Afname van beroep op uitkering
  • Afname van overlast, criminaliteit

Jongeren die werken en geld verdienen, kunnen een rolmodel zijn voor vrienden, vriendinnen, broertjes en zusjes. Ook zullen zij mogelijk (financiële) zorgen van ouders kunnen verminderen. Het positieve effect is dan nog veel groter en kan ook een preventieve werking hebben.

Inhoud
De interventie bestaat uit vijf workshops en individuele begeleiding. Jongeren die deelnemen moeten alle vijf de workshops meedoen. De 5e workshop vindt ’s avonds plaats en is toegankelijk voor ouders. De groep bestaat uit minimaal 4 en maximaal 8 jongeren, vooraf vindt een intake gesprek plaats. Bij deze gesprekken worden, zoveel als haalbaar, de ouders betrokken.
Voor de workshops worden externe partijen uitgenodigd: een acteur en trainer voor het oefenen van sollicitatiegesprekken, sociaal raadslieden en maatschappelijk werker voor het geven van praktische informatie over o.a. (geld)zaken. Als alle workshops met goed gevolg zijn doorlopen, ontvangen de deelnemers een certificaat.

Waar en wanneer
De eerste training is bedoeld voor jongeren uit Beverwijk en Heemskerk en start op donderdag 19 mei. Locatie: Beverwijk, de exacte locatie wordt nader bepaald.

Vier workshops vinden plaats op donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00. De 5e workshop (16 juni) is ’s avonds en is toegankelijk voor ouders. Aan de training zijn geen kosten verbonden. In het najaar volgen er meer trainingen.

Informatie en aanmelden
Ga voor meer informatie of om je aan te melden naar onze contactpagina of mail naar JMW@socius-md.nl.