KIES

Kinderen In Echtscheidings Situaties

Voor wie
De training is bedoeld voor kinderen die met echtscheiding te maken hebben, hebben gehad of gaan krijgen. De kinderen moeten in Heemskerk wonen of op een basisschool in Heemskerk zitten.

Het programma biedt herkenning, de mogelijkheid tot verwerking, leren omgaan met de veranderde situatie, antwoorden krijgen op eigen vragen en weten hoe je kunt omgaan met de nieuwe situaties die zich door de scheiding aandienen.

Samenstelling groep
Deelnemen aan de spel- en praatgroep KIES doe je met lotgenoten. De groep bestaat uit maximaal 10 kinderen die in acht wekelijkse bijeenkomsten van een uur bij elkaar komen op school en onder schooltijd. Bovendien zijn er twee ouderbijeenkomsten. Als de Kies-coach merkt dat er verdere begeleiding gewenst is en dit traject niet voldoende is, dan zal er verder overleg plaatsvinden met ouders en/of school.

Meer informatie
De KIES training is ontwikkeld door het Expertise Centrum Kind en Scheiding in samenwerking met de Universiteit Utrecht (o.a. Ed Spruijt) en wordt door ouders en kinderen gewaardeerd met een 8,5.
Op www.kiesvoorhetkind.nl vindt u meer informatie.

Wanneer
Voor kinderen vanaf groep 4 t/m groep 8 wordt in Heemskerk in het voor- en najaar een KIES groep aangeboden, onder begeleiding van twee speciaal hiervoor opgeleide KIES-coaches van Socius. De startdata wordt nader bekent gemaakt.

Locatie
De KIES spel-, doe en praatgroep vindt plaats op één van de basisscholen in Heemskerk. De twee ouderbijeenkomsten (één bij start en één bij afronding) vinden plaats op het kantoor van MET Heemskerk, Burgemeester Nielenplein 6, Heemskerk.

Aanmelden
Aanmelden kan via het contactformulier of via de leerkracht en/of intern begeleider van de basisschool.

Let op: Belangrijk bij de aanmelding is dat beide ouders voor akkoord hebben getekend!

Kosten
Er zijn geen kosten aan verbonden. De training wordt gefinancierd door de gemeente Heemskerk.