KIES

Kinderen In Echtscheidings Situaties

Deelnemen aan de spel- en praatgroep KIES doe je met lotgenoten.
Voor kinderen vanaf groep 4 t/m groep 8 wordt in Heemskerk in het voor- en najaar een KIES groep aangeboden, onder begeleiding van twee speciaal hiervoor opgeleide Kies-coaches van Socius.

De training is bedoeld voor kinderen die met echtscheiding te maken hebben, hebben gehad of gaan krijgen en is preventief. Het programma biedt herkenning, de mogelijkheid tot verwerking, leren omgaan met de veranderde situatie, antwoorden krijgen op eigen vragen en weten hoe je kunt omgaan met de nieuwe situaties die zich door de scheiding aandienen.
De groep bestaat uit maximaal 10 kinderen die in acht wekelijkse bijeenkomsten van een uur bij elkaar komen op school en onder schooltijd. Bovendien zijn er twee ouderbijeenkomsten.

Als de Kies-coach merkt dat er verdere begeleiding gewenst is en dit traject niet voldoende is, dan zal er verder overleg plaatsvinden met ouders en/of school.

De KIES training is ontwikkeld door het Expertise Centrum Kind en Scheiding in samenwerking met de Universiteit Utrecht (o.a. Ed Spruijt) en wordt door ouders en kinderen gewaardeerd met een 8,5.
Zie voor meer informatie ook www.kiesvoorhetkind.nl
Omdat de training gefinancierd wordt door de gemeente Heemskerk, zijn er verder geen kosten aan verbonden

Belangrijk bij de aanmelding is dat beide ouders voor akkoord hebben getekend!

Locatie

De training vindt plaats op de basisschool St Leonardus in Heemskerk inculsief de twee ouderbijeenkomsten (een bij start en een bij afronding).

Bijeenkomsten

  • Ouderbijeenkomst KIES op Donderdag 11 oktober 2018 en 21-25 januari 2019, tijd volgt nog.

Een nieuwe groep start eind oktober 2019. U kunt zich alvast opgeven.

Aanmelden kan hier of via de leerkracht en/of intern begeleider van de basisschool.

Voor informatie en aanmelding kunt u ook bellen of mailen naar Tamara Helder, telefoon: 088 88 76 900, thelder@socius-md.nl