kurs hakkinda Turkçe bilgi

Kursun amacı

Pozitif Anne- Babalık proğramının amacı: Çocuğunuzun gelişimini desteklemeye yardım etmeye yönelik tavsiye ve fikirler sunarak, ebeveyinliği kolaylaştırmaktır. Gurup çalışması ayrıca anne ve babaların bilgi ve tecrübelerini paylaşmalarını sağlayarak birbirlerine desteği güçlendirir

Kimler için?
Kurs 0- 12 yaş arasında çocukları olan anne ve babalar veya ebeveyinlik görevini üzerine almış diğer kişiler içindir. Bu kursa katılan kişilerin çocukları az veya çok evde, okulda, veya diğer çocuk ve yetişkinlerle olan ilişkilerinde problemli davranış göstermesi ve anne babaların bu problemli davranışla başa çıkmada bir derece zorluk yaşaması gerekmektedir. Ebeveyinler bir sonraki nesli yetiştirmek gibi önemli bir role sahiptirler. Bu görev bazan ağır gelebilir. Çocuğun gelişimini olumlu yönde geliştirecek ve problemli davranışlarla başa çıkma konusunda yardımcı olacak yararlı öneriler sunarak bu yükü büyük ölçüde hafifletebilir. Pozitif proğram çocuğunuzun davranışlarıyla başa çıkma konusunda kendi yaklaşımınızı geliştirmenize yöneliktir.

Kursun icerigi:
Kurs 2 saatlik 6 gurup çalışmasından oluşmaktadır. Kurs sırasında DVD (Her ebeveyinin cankurtaranı) ve “Anne babalar icin Grup Çalışması kitabı” kullanılmaktadır. Proğramın amacına ulaşması için katılan kişilerin bu metodu öğrenmeye zaman ayırması, kitaptaki bilgileri okuması ve verilen ev ödevlerini yapması beklenmektedir. Beşinci gurup çalışmasından sonra, iki hafta katılımcılarla teketek yapılacak görüşmeler için ayrılır. Bu görüşmeler, yapmakta olduğunuz plan ve uygladığınız stratejileri değerlendirmek; gerekirse kişisel duruma uygun önerilerde bulunmak için kullanılır. Daha sonra altıncı ve son gurup çalışmasıyla geleceğe yönelik planlar yapılarak son bulur.

Neler öğreneceksiniz?
• Pozitif ebeveyinliğin önemi;
• çocukların gelişiminin teşvik edilmesi;
• Problemli davranışla başa çıkma;
• Geleceğe yönelik sorunları çözme.

Kim tarafından? Nerede? Ne zaman?
Kurs Hülya Yıldırım (maatschappelijk werker (sosyal hizmet uzmanı) bij Socius) tarafından Türkçe olarak verilmektedir. Bilgi ve katılım için
Hülya Yıldırım’ı arayabilirsiniz:
Tel: 088 88 76 900, hyildirim@socius-md.nl

Kurs ile ilgili pratik bilgileri bu siteden alabilirsiniz.