Rust zonder roest, de kunst van het ouder worden

Oriëntatiecursus: “Zo wil ik oud worden” een speurtocht naar onze krachten op latere leeftijd. Voor ouderen vanaf 60 jaar

De meeste ouderen staan midden in het leven en hebben voldoende sociale contacten. Toch krijgen ze bij het klimmen der jaren te maken met veranderingen: buren en vrienden die gaan verhuizen, kinderen die het huis uitgaan, vitaliteit en gezondheid gaan achteruit of men verliest de partner. Doel is te leren van elkaars ervaringen, nieuwe contacten te maken, zelf het heft in handen te blijven houden en de eigenheid van het persoonlijk ouder worden te ontdekken. Een speurtocht naar onze krachten op latere leeftijd.

Het doel

 • Leren van elkaars ervaringen, want een mens is nooit te oud om te leren!
 • Nieuwe contacten maken.
 • Zelf het heft in handen blijven houden.
 • Nieuwe krachten, vermogens ontdekken en verder ontplooien
 • Elkaar ondersteunen en stimuleren en de eigenheid van het persoonlijk ouder worden te ontdekken.

Werkwijze

We werken aan de hand van de negen onderstaande thema’s.
We bespreken samen persoonlijke ervaringen en oefeningen.
Elke bijeenkomst ontvangt u een tekst ter verdieping van het thema
U krijgt af en toe een eenvoudige thuisopdracht mee.

Duur

9 bijeenkomsten van 2 uur.

Thema’s

 • Beeldvorming over ouder worden
 • Achteruitgang of verder gaan
 • Samen en alleen zijn
 • Nieuwe ontdekkingen bij jezelf
 • Oude wensen en dromen
 • Activiteiten- oud, nieuw, oud en nieuw?
 • De kunst van geven en ontvangen
 • Je bent nooit te oud om……..
 • Met hoofd, hart en handen.

Cursusdata:

Er starten weer 1 of 2 cursussen in het najaar van 2018!

Zodra de gegevens bekent zijn, zullen deze hier verschijnen.

Plaats:
Wijkcentrum Prinsenhof
Beatrixlaan 2
1947 HS Beverwijk


View Larger Map

Informatie en begeleiding:
Chris Hebling, maatschappelijk werker, 088-8876900
Elisabeth Hoekstra, Stichting Welzijn Velsen

Aanmelding:
Voor de start van de cursus zal met iedereen een persoonlijk gesprek plaatsvinden.

Kosten:
Aan deze cursus zijn geen kosten verbonden.