Rust zonder roest, de kunst van het ouder worden

Oriëntatiecursus: “Zo wil ik oud worden” een speurtocht naar onze krachten op latere leeftijd. Voor ouderen vanaf 60 jaar

De meeste ouderen staan midden in het leven en hebben voldoende sociale contacten. Toch krijgen ze bij het klimmen der jaren te maken met veranderingen: buren en vrienden die gaan verhuizen, kinderen die het huis uitgaan, vitaliteit en gezondheid gaan achteruit of men verliest de partner. Doel is te leren van elkaars ervaringen, nieuwe contacten te maken, zelf het heft in handen te blijven houden en de eigenheid van het persoonlijk ouder worden te ontdekken. Een speurtocht naar onze krachten op latere leeftijd.

Het doel

 • Leren van elkaars ervaringen, want een mens is nooit te oud om te leren!
 • Nieuwe contacten maken.
 • Zelf het heft in handen blijven houden.
 • Nieuwe krachten, vermogens ontdekken en verder ontplooien
 • Elkaar ondersteunen en stimuleren en de eigenheid van het persoonlijk ouder worden te ontdekken.

Werkwijze

We werken aan de hand van de negen onderstaande thema’s.
We bespreken samen persoonlijke ervaringen en oefeningen.
U krijgt af en toe een eenvoudige thuisopdracht mee.

Duur

9 bijeenkomsten van 2.5 uur (Velsen).
of
7 bijeenkomsten van 2.0 uur (Heemskerk).

Thema’s

 • Beeldvorming over ouder worden
 • Achteruitgang of verder gaan
 • Samen en alleen zijn
 • Nieuwe ontdekkingen bij jezelf
 • Oude wensen en dromen
 • Activiteiten- oud, nieuw, oud en nieuw?
 • De kunst van geven en ontvangen
 • Je bent nooit te oud om……..
 • Met hoofd, hart en handen.

In najaar 2019 worden 2 cursussen Rust zonder Roest aangeboden.

Rust zonder Roest VelsenRust zonder Roest Heemskerk

 

Aanmelding:
U kunt zich aanmelden door direct met de cursusleider contact op te nemen of door ons contactformulier in te vullen